Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Novinky, aktuality

Od 1. listopadu bude daň z nabytí nemovitosti hradit kupující. Co vše se ještě změní?

31.10.2016

Zákon o dani z nabytí nemovitosti je již uveřejněn ve sbírce zákonů. Účinný bude k 1. listopadu 2016. Povinnost uhradit daň při převodu nemovitosti má do 31. října prodávající, od 1. listopadu bude poplatníkem kupující, tedy nabyvatel. Kupující si budou muset nově připočítat k ceně nemovitosti i daň z nabytí, pokud již nebude uvedena jako součást kupní ceny. Co vše se ještě změní a s čím bude potřeba počítat? 

U návrhu na vklad kupní smlouvy podaného po 1. listopadu letošního roku již bude dle nových pravidel poplatníkem kupující. Ten bude povinen uhradit daň z nabytí nemovitosti. Naopak prodávající nejen že nebude muset daň hradit, tak jak tomu bylo doposud, ale nebude ani ručitelem při jejím případném nezaplacení. Pokud tedy kupující daň neuhradí, bude ji příslušný finanční úřad vymáhat po něm, nikoliv následně po protistraně. Při prodeji nemovitosti bude rozhodující datum vkladu na katastrálním úřadu. Smlouvy podané na katastr nemovitostí do účinnosti zákona (nejpozději 31. 10. 2016) se budou řídit stávající úpravou, smlouvy podané po tomto datu (1. 11. 2016) již novým zněním.

Jaké změny nás čekají:
- poplatníkem daně bude kupující;
- prodávající za úhradu daně ručit nebude;
- stávající osvobození převodu novostaveb se nebude vztahovat na nedokončené nemovitosti;
- předmětem daně bude inženýrská sít, která je součástí budovy; 
- jednodušší bude zdanění směny nemovitostí, rozhodný bude doplatek;
- osvobozen bude nově pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo  pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převodů staveb či jednotek s povolením předčasného užívání;
- od daně z nabytí budou osvobozeny obce a kraje (územně samosprávné celky), ty nebudou muset ani podávat daňové přiznání;
- novela také zpřesňuje určení základu daně pro případ přeměn právnických osob při převodu jmění na společníka a při nabytí vlastnického práva k závodu nebo části závodu, jejichž součástí je nemovitost.

Výše daně
Aktuální výše daně při převodu nemovitosti činí 4 % ze základu daně. Po 1. listopadu 2016 zůstane tato sazba beze změny. Termín pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň bude i nadále do 3 měsíců od vkladu vlastnického práva.

V případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme kontaktovat zkušeného realitního makléře nebo advokáta.
 

Zdroj: Reality Morava

Kdy je nutné před rekonstrukcí bytu žádat o stavební povolení?

4.10.2016

Rekonstrukce bytu většinou obnáší spoustu práce, financí a někdy i komunikaci se stavebním úřadem.  Stavební zákon vymezuje určitá pravidla, kdy je potřeba žádat před stavebními úpravami bytu o povolení.

Pokud se majitel bytu chystá vymalovat pokoje, nemusí se žádnými úkony vůči stavebnímu úřadu zabývat. Rekonstrukce tak může proběhnout bez jakéhokoliv dohledu, jen je nutné dodržet určitá pravidla. Při neohlášených úpravách se nesmí změnit způsob užívání stavby, nesmí úpravy zasahovat do nosných konstrukcí stavby a výrazněji měnit vzhled bytu. Vlastník by měl dbát také na požární bezpečnost a celý proces stavby by neměl vyžadovat posouzení vlivů na životní prostředí. Splněním vyjmenovaných podmínek majitel bytu nemusí stavebnímu úřadu podávat ohlášení nebo žádat o povolení.

Jsou případy, kdy ještě není třeba žádat o povolení, avšak je nutné podat ohlášení stavebnímu úřadu. Nejčastěji se jedná o přesun sociálního zařízení či rozšiřování chodby. K změně dispozice bytu lze tedy podat ohlášení obecnímu úřadu, avšak nesmí dojít k zásahu do nosných konstrukcí. Ohlášení majitel podává také v případě použití těžších materiálů, které je podmíněno doložením statického posudku a základní projektové dokumentace.

Při větší rekonstrukci se však majitel nevyhne žádosti o stavební povolení. Týká se to případů, kdy se mění vzhled budovy. Častým případem je vybudování nového okna či rekonstrukce střechy. Dále stavebnímu povolení podléhají úpravy, které mohou mít vliv na požární bezpečnost. Nejčastěji jde v praxi o změnu způsobu vytápění.

Ať už majitel provádí rekonstrukci z důvodu podpory následného prodeje nebo modernizace svého bydlení, vždy by se měl zajímat, do které uvedené kategorie patří. Pokud si není zcela jistý, vždy se může o celé situaci poradit přímo se stavebním úřadem.

Zdroj: Reality Morava
 

Poptávky našich klientů

27.7.2016

Jsme realitní společnost Kometa reality s.r.o. ,  která je řádným členem Realitní komory ČR. Jsme specialisté na prodej rodinných domů, bytových domů, bytů a pozemků nejen v Brně, ale i v okolních okresech Brna.

Naši makléři pracují na profesionální úrovni tak, aby Vás provedli prodejem bez starostí. Samozřejmostí je nejen právní servis, ale i možnost vyhotovení např. PENB (energetických štítků), ocenění nemovitostí včetně možnosti vypracování znaleckého posudku aj.

V současné době evidujeme poptávky našich klientů se zájmem o koupi nemovitostí a to zejména byty, domy pozemky v okolí Vranovic, Pohořelic, Brna a okolí. V případě, že uvažujete o prodeji nemovitosti, můžete nás zcela nezávazně oslovit. Osobní schůzkou a individuálním přístupem nastavíme průběh prodeje a s maximální citlivostí Vás provedeme celým obchodem.

Pro dlouholetého, hospodařícího klienta zprostředkováváme odkup zemědělských pozemků od Rajhradu směrem na jih až po Pasohlávky.

Zde vždy nabídneme maximální možnou cenu, kterou s Vámi vždy projednáme.

Evidujeme také klienty se zájmem o pronájem domů i bytů. Stále více klientů se stěhuje za prací a z tohoto důvodu hledají vhodné ubytování. Zajistíme vypracování Nájemní smlouvy i případný přepis energií.

Pokud budete chtít získat více informací o možnostech prodeje, neváhejte nás kontaktovat na email: info@kometareality.cz, tel.: 777 555 126

nebo i osobně v jedné z našich poboček:

 

Hustopeče

Bratislavská 18, (tržnice „Pavlína“ 1. Patro)

tel.: 724 709 651

 

Brno

Staňkova 103/18

Tel: 777 555 126

 

Makléřka Jana hledá pro své klienty:

RD- Vranovice, Přibice, Drnholec, Pasohlávky, Hodonínsko, Hustopečsko a okolí

Byty – Vranovice, Břeclavsko, Hustopečsko, Brno

Zemědělskou půdu - od Rajhradu směrem na jih po Pasohlávky

Stavební pozemky – Brno a jižně od Brna

Vily – Brno

Jiné nemovitosti jako vinné sklepy, chaty i chalupy

 

Makléřka Ivana hledá pro své klienty:

RD- Rousínov a okolí, Slavkov u Brna a okolí, Šlapanice a okolí

Zemědělskou půdu - Šlapanice a okolí, východně od Brna (do 100 km)

Stavební pozemky – Brno, Rebešovice, Syrovice, Rajhradice, Rajhrad a jejich okolí

 

Makléř Mirek hledá pro své klienty:

RD- Brno a okolí

Byty – Brno město a to všech velikostí a lokalit

Zemědělskou půdu - Jihomoravský kraj

Stavební pozemky – Brno a blízké okolí

Zahrady a chaty - Brno a blízké okolí

 

Celkově všichni makléři Kometa reality Brno s.r.o. hledají stovky nemovitostí pro naše poptávající klienty v celém Jihomoravském kraji.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

16.6.2016

Na začátku prázdnin bychom měli znát výsledek projednání návrhu zákona v Senátu.  Zákon upravuje celou řadu oblastí týkajících se poskytování úvěrů, včetně úvěrů na bydlení – hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Zde je 5 otázek a odpovědí, které by vás mohly v souvislosti s novým zákonem zajímat.

1. Jaké jsou z pohledu klienta nejvýraznější změny nového zákona v oblasti hypotečních úvěrů?
Změn je mnoho, ale ty hlavní by se daly shrnout do 2 oblastí. Klient obdrží mnohem více informací a to jak ve fázi před posouzením žádosti o úvěr, tak po jeho schválení a v průběhu splácení. Nová pravidla se dotknou také reklamy. Jakmile se v reklamě objeví úroková sazba nebo jiná informace o ceně úvěru, součástí sdělení bude muset být i informace, za jakých podmínek je klient úvěr schopen získat a kolik jej bude stát. Klient bude také přesně vědět, které dokumenty je třeba předložit k posouzení žádosti o úvěr, a banky se budou v rámci posouzení schopnosti splácet úvěr více zajímat také o výdaje klienta. V průběhu splácení bude mít klient nárok na pravidelnou informaci o provedených platbách a zůstatku, na vyžádání bude mít možnost získat vyčíslení zůstatku úvěru. A to není zdaleka všechno. Banky krom jiného budou muset také ve větším předstihu – nejméně 3 měsíce předem - zasílat návrh úrokové sazby na další fixační období.

Z pohledu klienta se jedná o výrazný posun, který má přinést lepší informovanost ve všech fázích rozhodování. Na straně bank to však bude znamenat řadu změn zejména v oblasti IT a s tím i související náklady, jejichž výše se bude odvíjet od rozsahu finálně schválených změn, ale i flexibility jednotlivých bankovních IT systémů.

Druhou výraznou novinkou jsou rozšířené možnosti předčasného splacení. Zcela bez poplatku bude možné úvěr splatit, pokud se jedná o splacení úvěru z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru (např. úvěrové pojištění) nebo v případě závažných životních situacích jako je úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita klienta, jeho manžela nebo partnera.

Mezi klienty však nejvíce nyní rezonuje možnost bezplatně splatit vždy jednou za rok až 25 % zůstatku úvěru a omezení poplatku za předčasné splacení v případě prodeje nemovitosti. Pokud dojde k prodeji nemovitosti, která sloužila jako zástava úvěru a od podpisu úvěrové smlouvy uplynuly alespoň 2 roky, klient bude moci úvěr splatit za poplatek odpovídající 1 % z předčasně splácené části úvěru max. 50 tis. Kč.

Toto je celkem zásadní změna, neboť některé banky si nyní za předčasné splacení účtují 5 % z předčasné splátky za každý rok do konce fixačního období. V původních návrzích však byly ještě benevolentnější podmínky předčasného splacení. Stávající návrh považujeme za rozumný kompromis, který bere ohled na závažné životní situace, které se mohou v průběhu splácení vyskytnout, a zároveň reflektuje náklady, které bankám vznikají při půjčování peněz na delší časová období.

2. Vztahuje se nový zákon a tím pádem i podmínky předčasného splacení také na úvěry ze stavebního spoření?
Úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry budou upraveny zákonem o stavebním spoření i novým zákonem o úvěru pro spotřebitele. Protože jsou tyto úvěry účelově určené na investici do bydlení, dá se říci, že budou v režimu úvěru na bydlení, včetně pravidel pro předčasné splacení, což může být pro klienty výhodné.

Nový zákon se však bude vztahovat i na tzv. americké hypotéky. Americká hypotéka se do účinnosti zákona považuje za spotřebitelský úvěr s právem předčasného splacení za 1%. Za nového zákona se americké hypotéky (i ty stávající) budou považovat za úvěr na bydlení, protože mají nemovité zajištění a budou na ně platit pravidla předčasného splacení jako pro úvěry na bydlení. A ty mohou být v konkrétním případě méně výhodné, než jsou v současnosti. Na druhou stranu pokud budou mít klienti ve smlouvě uvedeno, že mohou předčasně splatit za poplatek 1 %, bude mít toto ujednání přednost.

3. Od kdy bude nový zákon platit?
Výsledek projednání Senátem bychom měli znát na začátku července, pokud bude projednání znamenat schválení zákona, mohl by zákon nabýt účinnosti do konce roku 2016.

4. Bude mít nový zákon vliv na úrokové sazby?
Ano i ne. Věc budeme teprve analyzovat, záleží totiž na typu produktu. Obecně, neočekáváme zdražení, konkurence je na trhu velice silná. Ale u některých typů produktů dopad na cenu nemůžeme vyloučit. Změnou projdou především hypotéky bez prokazování příjmů a cizoměnové hypotéky. Paralelně s novým zákonem řeší ČNB 100 % hypotéky a zde je dopad na cenu patrný už nyní. Průměrná úroková sazba 100% hypoték v minulém měsíci dosáhla úrokového dna a začala růst. Na nejrozšířenější segment hypoték však bude s velkou pravděpodobností vliv zákona co do sazeb relativně malý.

5. Na koho se bude nový zákon vztahovat? Bude platit i pro klienty s již běžící fixací úrokové sazby? 
Stávající úvěry na bydlení se budou nadále řídit původními podmínkami. Výjimkou jsou nová pravidla stanovící maximální výši sankce, která v zásadě dopadnou i na stávající úvěry. Nová pravidla předčasného splacení budou pro úvěry s pevnou úrokovou sazbou účinná až po uplynutí první fixace po účinnosti zákona. To, že se nová výhodnější pravidla pro předčasné splacení budou vztahovat na stávající klienty až po uplynutí fixace si většina klientů neuvědomuje. Nová pravidla navíc stanovují rozdílné postupy i s ohledem na důvod předčasného splacení či jeho výši a bude proto důležité, aby byl klient před tím, než učiní rozhodnutí o předčasném splacení, správně informován o důsledcích takového kroku.

 

Zdroj: Reality Morava
 

Jak na prodej bytu s hypotékou?

5.4.2016

Financování bytu úvěrem je dlouhodobý závazek. Někdy však vybraná nemovitost přestane majiteli vyhovovat nebo musí vyřešit nenadálé finanční problémy. Pak je nutné nemovitost prodat i s hypotékou. Prodej nemovitosti zatížené úvěrem je složitější, avšak v současné době čím dál častější. Jak musí prodávající postupovat?

S prodejem bytu s hypotékou musí souhlasit především banka. Pokud má současný majitel nemovitosti již smluveného kupujícího, musí bance předložit návrh kupní smlouvy a návrh dohody o převzetí dluhu. Dříve než banka rozhodne o smluvním převzetí dluhu, musí také kupující předložit dokumenty, které ověří jeho bonitu. Jedná se zejména o podklady týkající se příjmu a další dokumenty, které běžně předkládá žadatel o úvěr.

Jen výjimečně se stává, že by se obchod neuskutečnil z důvodu nedoložení bonity kupujícího. Pokud tedy banka vydá písemně kladné vyjádření a stanoví, za jakých podmínek může nový klient převzít dluh, nic nebrání převodu nemovitosti. Po dohodě obou stran se z kupní ceny odečte výše nesplacené hypotéky a rozdíl kupující uhradí prodávajícímu. Po přepisu nemovitosti na katastru začne nový majitel dluh splácet.

Druhou variantou, jak prodat nemovitost zatíženou úvěrem, je předčasné splacení hypotéky. Kupující složí kupní cenu za nemovitost a prodávající těmito penězi uhradí celý dluh. K přepisu nemovitosti dojde až po zaniknutí zástavního práva. Nevýhodou jsou samozřejmě penále za předčasné splacení dluhu, které často dosahují vysokých částek. Někdy však kupující dluh převzít nechce a nemusí to být jen v případě, že má danou hotovost. Může se stát, že mu podmínky stávající hypotéky nevyhovují, proto si vyřídí svůj úvěr a poté složí celou částku.

Pokud se majitel chce vzdát své nemovitosti bez nutnosti okamžitého získání finančních prostředků, může být pro něj vhodná varianta pokrytí splátek pronájmem. V takovém případě by se měl poradit se svou bankou, zda to podmínky jeho hypotéky dovolují.

S prodejem nemovitosti financované úvěrem se můžeme setkat již běžně. Zatížení hypotékou nijak nesnižuje hodnotu nemovitosti a pro zkušeného realitního makléře je takový obchod běžnou praxí. Strach z realitního obchodu tohoto typu by neměl mít majitel ani kupující.

Zdroj: Reality Morava

 

Naše společnost řeší prodej zadlužených nemovitostí s veškerým vyřízením zcela zdarma. Neváhejte se nezávazně informovat.

 

Manhattan: Zájemci o místní byty sáhnou hluboko do kapsy. Jak moc?

1.10.2015

Nevídaný luxus představuje newyorská 57. ulice - proslulá slavnými budovami, hotely a restauracemi, díky čemuž se o ní místní baví jako o ulici miliardářů. Tato oblast představuje domov mrakodrapu Hearst Tower, hotelu Le Parker Meridien hotel, koncertní síně Carnegie Hall a v neposlední řadě zde sídlí restaurace Russian Tea Room. Není divu, že je naplánovaná výstavba dalších rezidenčních objektů. Co nového zde již brzy vyroste a kolik to bude stát?

"V celém New Yorku není místo, kde by byl výraznější rozvoj než na 57. ulici," říká Joseph Monteleone ze společnosti Somerset Residential. Nejprve se zaměřme na východní část, konkrétně Sutton Place, kde vyroste 275 metrů vysoká budova (59 pater) určená k nekomerčním účelům, tzn. k bydlení. Tato stavba bude zabírat plochu o velikosti 24 898 metrů čtverečních. Očekávaný termín dokončení: rok 2016.

Směrem na západ, na místě, kde se protínají Park Avenue a 57. ulice, je od roku 2012 ve výstavbě budova 432 Park, která by měla být dokončena ještě v letošním roce. Další v pořadí je projekt 111 West navržený uznávanými SHoP Architects, jehož kolaudace je naplánována na rok 2016. Cena zamýšlených 60 bytů se očekává v rozmezí od 14 milionů do 100 milionů dolarů (cca 336 mil.-2 400 mil. Kč).

Mění se panorama a ceny klesají
Snad nejvíce diskutovaný objekt určený k bydlení a svou polohou se vztahující k 57. ulici představuje One57, extra luxusní stavba s designem architekta Christian de Portzamparc. Výstavba je již dokončena, což vítají majitelé jednotlivých bytů, neboť se postupně zabydlují. Jen za dva podkrovní apartmány v One57, které se prodaly v roce 2012, utržil investor 180 000 000 dolarů (4 320 mil. Kč za oba apartmány).

Posuneme-li se ještě kousek směr západ, spatříme na 57. ulici plochu, kde již brzy vyroste Nordstrom Tower, o níž se hovoří jako o nejvyšší obytné věži na světě; bude dokonce vyšší než zmiňovaný 432 Park. Mezi důležité objekty 57. ulice se zařadil i bytový projekt 606 West s 1 028 jednotkami, který je, v rámci rezidenčního trhu, druhý největší na Manhattanu. Tyto objekty budou stát, v porovnání s jinými mrakodrapy situovanými na "ulici miliardářů", méně. Skupina nových budov mění nejen panorama města, ale navíc přetváří trh s místními top nemovitostmi, pro které jsou typické enormní pořizovací ceny.

Podle pana Monteleone kolísala v posledních několika letech hodnota majetku a v dohledné době se ani nepředpokládá, že by se to mělo zastavit. Byty ve zmíněných nových, luxusních, výškových budovách se prodávají za více než 84 000 Kč za čtvereční stopu, což je, jak navíc ukázaly nedávné statistiky, suma pohybující se nad průměrem ostatních částí města. Joseph Monteleone ze společnosti Somerset Residential věří, že vlastnit nemovitost v místě, které se rychle stává jednou z předních, přepychových oblastí města, představuje bezpečnou, možná i nejbezpečnější, realitní investici v New Yorku.

Zdroj: Reality Morava
 

Penzistům pomůže zpětná hypotéka

17.9.2015

Mnoho penzistů v České republice se potýká s nedostatkem financí. Veškeré své úspory mají často uložené v nemovitosti, kterou současně obývají. V případě nouze se tak nabízí možnost prodeje vlastního majetku a stěhování se do pronajatého bytu. To je pro mnoho seniorů bolestivé rozhodnutí. Nově na český trh přichází zpětná hypotéka, která nabízí lidem nad šedesát let možnost, jak získat peníze ze své nemovitosti a zároveň ji dále bezstarostně obývat. 

Myšlenka zpětné neboli reverzní hypotéky pro seniory vznikla v USA. Původně se jednalo o finanční podporu vdovce či vdovy po smrti partnera, aby mohli dožít v místě, na které jsou zvyklí. Později byla tato služba využívána i seniory, kteří si chtěli zajistit pohodlné stáří. Smýšlení Čechů je v tomto ohledu konzervativnější. "Renta z nemovitosti je velmi specifický finanční produkt. Uvědomujeme si, že v České republice je mnoho věcí jinak než v zemích, kde je již zpětná hypotéka s oblibou využívána, a že mnozí penzisté svůj by či rodinný dům plánují přenechat svým potomkům. V první fázi bychom tuto možnost financování rádi nabídli užšímu okruhu klientů. A to buď bezdětným seniorům, pro které může být ideálním způsobem jak si přilepšit k důchodu anebo penzistům, kteří bojují s dluhy nebo velmi nízkým důchodem. Využití peněz z bytu či domu pro ně může být výhodným řešením vážného problému," uvedl Jiří Vránek, jednatel společnosti Finemo.

Výše úvěru se u každého posuzuje individuálně, ale dosahuje až 50% hodnoty nemovitosti. Úroková sazba se též stanovuje individuálně. Letos se pohybuje kolem 9,5%. "Renta z nemovitosti je založena na principu bezúčelového úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Po zjištění ceny nemovitosti je část hodnoty dané reality vyplacena klientovi buď hned, nebo formou pravidelné renty. Klient přitom zůstává bydlet ve svém, o byt či dům se nadále řádně stará," vysvětluje fungování nového finančního produktu Jiří Vránek. Když se majitel bude chtít později odstěhovat nebo zemře, tak teprve tehdy se řeší úhrada dluhu majitelem nebo jeho dědici, ať už penězi utrženými z prodeje nemovitosti nebo jinými prostředky.

Životní úroveň seniorů v České republice je často diskutované téma. Náklady na provoz domácnosti někdy dosahují téměř výše jejich měsíčního příjmu. V takovém případě je zpětná hypotéka šancí, jak si udržet své bydlení a zároveň si finančně polepšit.

 

Zdroj: Reality Morava

Zprostředkovatelská smlouva: ano či ne?

8.9.2015

Uzavřená zprostředkovatelská smlouva stanovuje jasně daná pravidla při prodeji nemovitosti realitní kanceláří. Přesto se jí mnoho majitelů nabízené nemovitosti obává. Jejich strach, že podpisem ztrácí kontrolu nad prodejem, je zbytečný. Dobře formulovaný dokument chrání především prodejce. 

Pokud se majitel nemovitosti rozhodne využít při prodeji služby realitní kanceláře, rozhodně by se zprostředkovatelské smlouvě neměl bránit. V případě pochybností může její důvěryhodnost prověřit právník. Smlouva pak do vztahu realitního makléře a majitele nemovitosti vnese jasná pravidla. Dokument by měl vymezit podobu inzerce a zabránit makléřovi svévolnému snižování ceny. Určena by měla být také doba, po kterou může makléř svěřenou nabídku inzerovat. Důležité je určení výše provize pro realitní kancelář s určením, zda ji hradí kupující nebo prodávající.

Častou otázkou se stává, zda je nutné podepisovat smlouvu o zprostředkování s výhradním zastoupením. Vlastníci nabízené nemovitosti si často rádi nechávají otevřená vrátka právě nevýhradním zastoupením. Svěří tak svou nabídku do rukou více makléřů a očekávají tím rychlejší prodej. Avšak právě duplicita inzerátů nabízené nemovitosti a často rozdílnost cen, prodeji rozhodně nepomůže. Takto nabízené reality se stávají méně důvěryhodnými.

Prodejce, který svěří inzerci zkušenému realitnímu makléři, by měl dbát na vyjasnění všech pravidel před zahájením prodeje. Pokud se brání smlouvě s výhradním zastoupením nebo dokonce zprostředkovatelské smlouvě obecně, měl by podepsat alespoň kartu nemovitosti s určením ceny a provize.
 

Zdroj: Reality Morava

Výrazné zdražení stavebních pozemků od ledna 2016

6.8.2015

Od ledna bude platit přísnější definice stavební parcely. Některé pozemky výrazně podraží

Budoucí kupci parcel pro stavbu domu by neměli s výběrem otálet. Od ledna 2016 se cena pozemků, v jejichž okolí jsou vedené inženýrské sítě, zdraží až o pětinu. Nově bude takový pozemek zatížen daní z přidané hodnoty. Stejně jako pozemky, které tvoří jeden funkční celek se stavbou. Tudíž 21% DPH zaplatí prodejce například i za zahrady.
 

Pozemky, na nichž nejsou vedeny inženýrské sítě, jsou nyní osvobozené od daně. Mnoho parcel je však prodáváno za účelem výstavby rodinného domu a inženýrské sítě jsou vedené v blízkém okolí. Často záměrně kousek za hranicí pozemku. Může tedy nastat situace, že na sousedící parcelu se vztahuje povinnost zaplatit daň 21%, zatímco stejně výhodně postavená je od této povinnosti osvobozena.

Ministerstvo financí chtělo uvést zákon o dani z přidané hodnoty, který se bude nově vztahovat i na parcely s inženýrskými sítěmi v blízkém okolí, v platnost již letos. Zákonodárci nakonec odsouhlasili odklad a zákon bude platný až od ledna 2016. Výrazné zdražení pozemků, které bude důsledkem nového zákona, se nesetkává s velkým nadšením.

Pokud se lidé chystají ke koupi parcely, které se tyto změny v zákoně budou týkat, mají nejvyšší čas. Proces koupě pozemku není krátkodobá záležitost. Samotný zápis do katastru se může pozdržet a prodávající, který nestihne dokončit svůj prodej do konce roku, musí zaplatit 21% DPH.
 

Zdroj: Reality Morava

Změny a povinnosti u PENB

23.6.2015

Vážení klienti,

zřejmě to pro Vás není novinka, ale pro jistotu bychom Vás rádi upozornili na novelu zákona č. 103/2015 ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (PDF http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=28827). Z vašeho pohledu pro vás vybíráme dva body:

31. V § 7a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
˙e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

33. V § 7a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
˙d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Jednoduše řečeno: Vzhledem k tomu, že nejsme schopni zajistit od majitelů nemovitostí energetické štítky (z důvodů na straně majitelů nemovitostí) i přes to, že v nabídce služeb máme zhotovení PENB s výraznou slevou pro naše klienty musíme přistoupit k následujícímu. Všechny nemovitosti kde nebudeme mít od majitelů prodávaných nemovitostí štítek energetické náročnosti, bude automaticky nastavena hodnota na G což značí mimořádně nehospodárný objekt. Samozřejmě to neznačí, že je objekt mimořádně nehospodárný naopak díky vašim dotazům a požadavkům na tyto štítky budeme moci na prodávající zatlačit na vyhotovení. Většina prodávaných nemovitostí má zpravidla hodnotu kolem C (vyjímku zde tvoří starší nemovitosti). Velice rádi bude li to v našich silách pro vás zajistíme PENB a proto nás v případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci